Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (“ÁSZF”) tartalmazzák Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozó (székhely: 3521 Miskolc, Szirmay Antal u. 40., adószám: 56810187-1-25), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy számára a webáruházban leadott megrendelés, az Általános Szerződési Feltételek és a Fizetési és szállítási feltételek elfogadása fizetési kötelezettséggel jár. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről:

https://minimanoshop.hu/wp-content/uploads/2021/04/altalanos-szerzodesi-feltetelek.doc

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 3521 Miskolc, Szirmay Antal u. 40.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@minimanoshop.hu

Adószáma: 56810187-1-25

Telefonszáma: +36 70 329 08 01

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefonszám: +36 1 700 2323

Elektronikus elérhetőség: info@mhosting.hu

Hová fordulhat panaszával?

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elérhetőségei:

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.

1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: +36-1-795-1700

Telefax: +36-1-795-0697

Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály:

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

Telefonszáma: 46/506-071

E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület:

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Weboldal: http://bekeltetes.borsodmegye.hu/

Európai Bizottság online vitarendezési platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alapvető rendelkezések:

1.1 A megrendelések leadása a www.minimanoshop.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.minimanoshop.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „Megrendelem” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Továbbá Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a weboldalon található információk pontosságáért, a készletinformációk aktualizálásáért. Ha azonban a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

1.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3. Hatály: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF 2017. november 1.-től hatályos.

1.4. A webáruház, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll, bármilyen engedély nélküli felhasználása polgári peres eljárást von maga után.

1.5. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, de az esetlegesen előforduló hibákért nem vállal felelősséget. Ilyen hibák esetén a vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől.

Adatkezelési szabályok:

1.6. Webáruházunk adatkezelésről bővebb tájékoztatást talál az Adatvédelem menüpont alatt.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

1.7. Termékeinket csupán webáruházunkban, hanem személyesen is megvásárolhatják. A személyes vásárlás lehetőségéről kérjen tájékoztatást e-mail üzenetben (info@minimanoshop.hu) vagy telefonon (+36 70 329 08 01).

Termékeink 27%-os Áfát tartalmaznak.

A termékek nem tartalmazzák a szállítási díjat. A szállítási és fizetési módokról bővebb tájékoztatást talál a Fizetés és szállítás menüpont alatt.

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

1.8. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Rendelés menete:

1.9.  Csak regisztrált felhasználóink vásárolhatnak webáruházunkban.

1.10. A rendelés menetének részletes leírása:

Regisztráció

A webáruház kínálatának megtekintése és a vásárlói kosár megtöltése nem kötött regisztrációhoz, de a webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz  kötött, a Vevő az első vásárlás előtt regisztrálhatja magát a webáruházban. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljeskörűen ki kell tölteni és a regisztráció befejezéséhez, meg kell ismerni és el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket (ennek hiányában a regisztrációt nem lehet befejezni).

Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. A regisztrációban szereplő adatok később – bejelentkezés után – módosíthatók.

Bejelentkezés

A webáruház regisztrált felhasználói vásárlás előtt felhasználói nevük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be a webáruházba. Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld erre az elektronikus levélcímre.

Vásárlás

A vásárlás lépései:

– a megrendelni kívánt áruk és szolgáltatások kosárba helyezése,

– szállítási és számlázási adatok megadása,

– szállítási, átvételi mód kiválasztása,

– fizetési mód kiválasztása,

– megrendelés ellenőrzése,

– megrendelés végleges elküldése.

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Szolgáltató a megrendelhető áruk és szolgáltatások körét és darabszámát korlátozhatja.

Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés Vevő által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Szolgáltató akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Szolgáltató külön elektronikus levélben igazolja vissza Vevő felé. A megrendelés Szolgáltató által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Szolgáltató a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítja Vevő részére.

A megrendelést Vevő bejelentkezést követően utólag is megtekintheti, kinyomtathatja.

1.11. Vevő az adatait egyszerűen tudja módosítani. A bejelentkezést követően lehetőség nyílik a fiók adatok, a jelszó és a címadatok módosítására.

1.12. A szállítási és fizetési módok részletes leírását a Fizetés és szállítás menüpont alatt találja meg.

1.13. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé telefonon vagy elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés:

A megrendelések feldolgozás minden esetben munkanapokon 10.00 és 18.00 között történik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget 14 napon belül visszatéríteni.

Elállás joga:

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja: http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete:

Minden fogyasztónak (természetes személynek) a termék átvételétől számított 14 (naptári) napon belül indoklás nélküli elállási joga van. Vevőnek az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog részletei:

Az elállási jog néhány, a jogszabály által felsorolt kivételtől eltekintve minden termékre vonatkozik, ami hiánytalanul (minden tartozékával) érkezik vissza a Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozó-hez.

Természetesen a fentiek nem zárják ki, hogy a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a fogyasztó az elállási jogát már a szerződés megkötése és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolja.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vásárlónknak saját költségén kell gondoskodnia és az elállás bejelentésétől számított legkésőbb 14 napon belül visszaküldeni saját költségén a Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozó részére. Kérjük, az elállással érintett terméket utánvétellel ne küldje vissza részünkre, mivel utánvétes csomagokat cégünk nem vesz át.

Elállásra vonatkozó igényét írásban vagy személyesen kell bejelentenie. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot kell a termék átvételétől számított 14 (naptári) napon belül elküldeni Ügyfélszolgálatunk részére. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. . Az elállási nyilatkozat minta megtekinthető és letölthető innen DOC formátumban (kattintson a hivatkozásra):

https://minimanoshop.hu/wp-content/uploads/2021/04/elallasi-felmondasi-nyilatkozatminta.doc

Az áru ellenértékét az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül fizetjük vissza, azzal a feltétellel, hogy a visszafizetésig a terméket vevő a Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozó részére visszajuttatja. Addig az időpontig ugyanis a Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozó  a vételár visszafizetését visszatarthatja. A teljes vételár visszafizetése (járulékos költségekkel, pl. szállítási díjjal együtt) azonos fizetési móddal történik, mint ahogy a vételár a megrendeléskor kiegyenlítésre került a Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozó  részére, illetve igény szerint átutaljuk a vevő által megadott bankszámlára.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

A Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozó  üzlethelyiségében személyesen vásárolt árukra nem vonatkozik az elállási jog.

A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén. Telefon: +36 70 329 08 01, E-mail cím: info@minimanoshop.hu

 1. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
  – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);
  – romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  – olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  – olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  – lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
  – hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
  – a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
 2. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.minimanoshop.hu oldalon a Fizetés és szállítás menüpontban olvashatóak.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

Vásárlástól való elállási joga mellett – annak korlátozása nélkül – lehetősége van arra, hogy bármilyen átvételi módon rendelt kiadványait kicserélje. Erre a kézbesítés napjától számított 8 munkanapon belül van lehetősége, amennyiben a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát megőrizte. A csere természetesen bármely, a Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozó Minimanó Shop üzletben (3521 Miskolc, Szirmay Antal u. 40.) lebonyolítható nyitvatartási időben.

Panaszkezelés

1.18. Panaszát a következő  elérhetőségeinken fogadjuk: Tel: +36 70 329 08 01, Email cím: info@minimanoshop.hu, levelezési cím: 3521 Miskolc, Szirmay Antal u. 40.

Vegyes rendelkezések

1.19. A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Miskolci Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

1.20. Felelősség korlátozása: Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozó nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a Minimanó Shop weboldalára, ott megrendelést adjon le.
– Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

FONTOS!

A webáruházban megjelenített árak és feltételek kizárólag Magyarország közigazgatási határain belül érvényesek! Amennyiben Ön külföldre szeretné kérni a csomagját, feltétlenül vegye fel velünk a kapcsolatot a megrendelés előtt! Külföldi megrendelőink csak az átutalásos fizetési módot választhatják!